Xin lỗi anh chỉ là thằng mê bóng đá

0
557

Xin lỗi anh cũng chỉ là thằng mê bóng đá

Cuối tuần này có chia tay anh cũng chịu. Hết tuần anh lại làm lành. Có mem nào sẵn sàng phũ với gấu như thế không? Ai dám thì comment xuống bên dưới để mọi người chứng thực và noi gương nhé! Muahaha vì 1 thế giới đam mê bóng đá. ^.^

Bình luận