Việt Nam chia tay AFF trong nước mắt

0
185

Thất bại hôm nay không đồng nghĩa với việc ngày mai ta lại thất bại. Dù không thể đưa việt nam vào trận chung kết không thể chiến thắng chính đối thủ của mình. Nhưng với chúng tôi, các anh đã là người chiến thắng. Mãi yêu các anh

Bình luận