Sếp mình mà thế này thì còn gì bằng

0
542

Ước gì sếp mình cũng nói như vậy

Đứa nào nói tuần này không vui hay đi chơi với gấu bước ra đây coi. Đừng có dại nha mấy cha mấy má, sếp nói sao thì nghe vậy đi. Đừng có cãi nhá nhá.

Bình luận