1. Dùng Shift để có thể Xài manta cho các hero có khả năng biến hình.

Bạn hãy click chuột phải tới 1 điểm nào đó cách chỗ bạn đang đứng khoảng 2-3s chuyển động (500-600 range). Ngay sau khi Hero di chuyển , bạn ấn SHIFT+Skill để transform(skill meta của sould, elder dragon form của DK)+Manta. Khi hero của bạn đến vị trí mà bạn đã chọn, nó sẽ tự động biến hình và manta cũng phát huy tác dụng cùng một lúc tức là bạn sẽ có 3 meta hoặc 3 rồng băng.

Hình ảnh về Dota 1

  1. Dùng shift với các Channeling Skills

SHIFT cũng có tác dụng rất lớn với các hero với các channeling skills như: rhasta-shadow shaman, Bane, Butcher…

Nếu bạn đang chơi Rhasta, khi đang cố gắng disable kẻ địch liên tiếp bằng cách trói, rồi vodoo, cách đơn giản nhất là dúng SHIFT. Khi bạn đang trói kẻ đich, hãy Shift và ấn phím tắt của Skil vodoo. Nếu bạn có Hex hoặc lóc xoáy nữa thì cũng làm tương tự, tức là sau khi bị trói, địch sẽ ngay lập tức bị hóa cừu, rồi tiếp tục bị hex và lốc xoáy. Nếu rơi vào trường hợp này, kể cả Magina cũng không thể blink mà thoát được. Tương tự, nếu bạn đang dùng ulti mà channeling như Butcher, bane. bạn có hex, bạn cũng có thể dùng shift và hex khi đang channeling ultimate của mình, tức là ngay khi ultimate hết, địch sẽ ngay lập tức bị hex.

  1. Những tác dụng khác

Khi bạn đang bị disable, bạn có thể SHIFT+blink/moving (ngay sau khi hết bị disable, bạn sẽ blink hoặc té)

Khi bạn dùng bottle lượm rune, bạn có thể dùng Bottle nhặn rune+SHift+move để tiết kiệm thời gian (có thể dùng cả khi không có bottle)

 

Bình luận