Các quân trong aoe 2 đều mang cho mình một điểm mạnh khác nhau. Một loại quân lại có những nhiệm vụ khác nhau để giúp chống đỡ khi các quân địch sang tấn công nhà mình. Có thể nói, trong aoe 2 cũng như aoe 1 ra đời trước đây, thì có tổng cộng là 16 loại quân khác nhau.

Đội quân Assyria

Đối với quân Assyria, đây là một trong những đội quân mà được nhiều game thủ thích thú và thích điều khiển nhất.  Cung R của Assyrian bắn nhanh hơn cung R của các quân khác 40% đánh đời 3 không thành dân của những quân không có bánh xe gặp cung R của Assyrian thì đúng là tai nạn. Ngoài ra, dân Assyrian chạy nhanh hơn dân của các quân khác 30% (dân của quân Yamato cũng chạy nhanh như vậy nhưng khi lên đến Iron Age thì dân của Assyrian chạy nhanh hơn).

Với đội quân Eyptian thì dân trữ vàng trên tăng thêm 20%, nếu để ý bình thường đánh chém các game thủ dùng 5 dân đào vàng nhưng egyptian thì chỉ cần 4 dân là đủ. Chariot Archer và Chariot được tăng thêm 33% HP, pháp sư được tăng tầm xa thêm 3.

Còn với Palmyran đây là dân tộc duy nhất mà ngay từ Tool Age bạn chia sẻ tài nguyên cho đối thủ hay đồng minh của mình sẽ không bị trừ đi cước phí ( bình thường là bị trừ đi 25%, nhưng lên đến Iron Age thì dân tộc nào có khả năng nâng cấp tiếp đào vàng lần thứ 2 thì khi nâng cấp xong cũng không bị trừ cước phí khi chia sẻ tài nguyên ). Lạc đà chạy nhanh 25% . Siêu nông dân được cộng thêm 1 Armor và làm việc nhanh thêm 25% .

Bình luận