Bạn ghi bàn bằng cách nào?

0
517

Bạn ghi bàn bằng cách nào

Trả lời cho tất cả mọi người biết là các bạn thường ghi bàn bằng cách nào. Comment và tag ngay tên thằng bạn hay sút trượt nhất đi nào.

Bình luận